• જામકુડી જામકુડી જામકુડી

 • Friends Forever | Short Film

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • jamkudi part 2

 • my test

 • ભીખુદાન ગઢવી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • અંકિત ત્રિવેદી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સાંઈરામ દવે - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • આર. જે. દેવકી । ધ કલ્ચર ટોક

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • અક્ષરવત્સલ સ્વામી - સાહિત્ય સરિતા

 • હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ । સર્જક સાથે સાંજ

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • જય વસાવડા - સાહિત્ય સરિતા