• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • કિરણસિંહ ચૌહાણ - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • કટાર લેખન કસોટી વાંચન, વિચાર અને અભિવ્યક્તિની

 • Friends Forever | Short Film

 • ફોટોગ્રાફી - કચકડે મઢાતી રંગીન દુનિયાનું સત્ય

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • ટીમ જલસો | વાચીકમ્ હળવીધારની પ્રસ્તુતિ

 • રાકેશ હાંસલિયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • સતીષ ચૌહાણ - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • વિપુલ માંગરોળીયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • જીતુદાદ ગઢવી | લોકડાયરો - લોક સાહિત્ય

 • ભૂષણ ઝાલા | 'તને યાદ છે..?' પુસ્તક પરિચય

 • કિરીટ ગોસ્વામી | બાળસાહિત્ય ઉત્સવ

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય