• આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • Friends Forever | Short Film

 • ડૉ. પરેશ સોલંકી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • હાસ્ય હુલ્લડ - સ્વસ્થ જીવનની ઉત્તમ ઔષધિ

 • ચારણી સાહિત્ય લોક વારસાની નેવાધાર પ્રસ્તુતિ

 • વિપુલ માંગરોળીયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • રાકેશ હાંસલિયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • સતીષ ચૌહાણ - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • જીતુદાદ ગઢવી | લોકડાયરો - લોક સાહિત્ય

 • ભૂષણ ઝાલા | 'તને યાદ છે..?' પુસ્તક પરિચય

 • કિરીટ ગોસ્વામી | બાળસાહિત્ય ઉત્સવ

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • New - એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો