• શ્રી ભાગ્યેશ જહાં (સાહિત્ય સરિતા)

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • પારુલ વાળા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • પ્રણવ પંડ્યા । મેઘધનુષી મોભાદાર મુશાયરો । મુંબઈ

 • રાજેન્દ્ર શુક્લા - કાવ્યોત્સવ

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો

 • રાજ લખતરવી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • Jamkudi

 • खलील धनतेजवी काव्य (साहित्य सरिता)

 • ज़ुबैर अली ताबिश काव्य (साहित्य सरिता)

 • ભાવિન ગોપાણી - કાવ્યોત્સવ

 • અનંત રાઠોડ - કાવ્યોત્સવ

 • ડો. શ્રી દિના શાહ | મુશાયરો વડોદરા

 • રાકેશ હાંસલિયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • હેમેન શાહ । મેઘધનુષી મોભાદાર મુશાયરો । મુંબઈ