• આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • શૈલેષ સાગપરીયા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • ડૉ. મીહિર ઉપાધ્યાય (સાહિત્ય સરિતા)

 • સાંઈરામ દવે - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • યોગેન્દ્ર વ્યાસ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - જૈન દર્શન

 • Friends Forever | Short Film

 • ચારણી સાહિત્ય લોક વારસાની નેવાધાર પ્રસ્તુતિ

 • નિરેન ભટ્ટ સાથે સંવાદ - સાહિત્ય સરિતા

 • જવલંત છાયા - જૈન દર્શન

 • ધીરુભાઈ પરીખ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • ભૂષણ ઝાલા | 'તને યાદ છે..?' પુસ્તક પરિચય

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર