मी सुरेश कुलकर्णी. मला वाचनाची आणि लेखनाची आवड आहे. माझे लिखाण आवडले तरी आणि नाही आवडले तरी कळवा. त्या शिवाय माझ्या लेखनात सुधारणा होणार नाही.

  • 311
  • 300
  • (13)
  • 501
  • (11)
  • 522
  • 362
  • 447
  • 426
  • 554
  • 462
  • 2.3k