Hey, I am on Matrubharti!

#મેરુભાઈ ને બે દીકરી ભૂરી અને જશી મેરુભાઈ આર્મી મેંન હતા ખેતી કરતા દેશદાઝ ને કારણે આર્મી માં જોડાયા, ગામની સીમમાં વાડી હતી મોટી દીકરી ભુરી ને મેરુભાઈ ને આર્મી માજ એક યુવાન પસંદ કરી પરણ્યાવી કેમકે એમની બને દીકરીઓ માં વગર ની હતી પણ ભુરી હોશિયાર અને ચાલાક હતી એમણે મેરુભાઈ પાસે જીદ કરી મેરુભાઈ ના બીજા લગ્ન કરી લેવા તેમજ જશી ને ભણાવવી અને ભાઈ ની આશા રાખી, આમ અબઘડિયા મેરુભાઈ ના લગ્ન થયા અને પછી ભુરી પણ પરણી ગઈ.
દિવસો જતા મેરુભાઈ આર્મી માંથી રજા મેળવી અવાર નવાર વાડીએ આવતા બને દીકરીઓ ની આશા ફળી મેરુભાઈ ને ત્યાં પારણું બધાયું દીકરીઓને આનંદ પાર નારહ્યોં.મેરુભાઈ ની પત્ની નવી હતી છતાં બને દીકરીઓ ને મમતા નું ઘર હતું. મેરુભાઈ દીકરાનું નામ કાનો પાડયું અને ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે કાનને મારી જેમ દેશ સેવા માં આર્મી માં જોડવો. જોતજોતામાં કાનો બે વર્ષ નો થયો.જશી પણ 14 વર્ષ ની થઈ ભણવાનું સાથે વાડીએ માં દીકરી આખો દિવસ ખેત મજૂરી કરે એક દિવસ સાંજે જશી અને તેની માં વાડીમાં લીલો ચારો ઘરના ગાય ભેંસ માટે લેવા સાથે ગયા,કાનો ઘરના આંગણે ખાટલા સૂતો હતો.મા,દિકરી ચારા ના પોટલાં લઈ ઘર તરફ આવવા નીકળી ત્યાં બાજુની વાડી માટે કોઈએ બૂમ પાડી એ જશી આ તરફ દીપડા એ દેખા દીધા છે જાળવજો, જશી અને એની માં ગભરાયા અને જલ્દી ચાલ પકડી ઘર થોડુ દૂર હતું ત્યાં જશી ઘર પાસે દીપડા ને દેખ્યો ચારા નો પોટલો ફેંકી દાતરડા સાથે દોટ મૂકી અને સાવજ ની જેમ ચીસ પાડી એલા જીવતો નહિ મુકું જો મારા ભાઈ ને કહી થયું તો,દીપડો એકાએક કાના ને લઈ ભાગ્યો પણ અને જશી ની ત્રાડ એ સાંભળતા મોઢામાં કાના ને ઓઢેલ ચાદર સાથે લઈ ભાગ્યો એવામાં એ દોટમાં એ વાડીના ખુલ્લા કૂવામાં ખાબક્યો,જશી પણ હરણફાળે કુવા માં તેની પાછળ ખાબકી દીપડા સાથે ખૂબ જપા જપી થઈ પોતે લોહી લુહાણ થઈ કાના ને એના મોઢા માંથી લઈ દાંતરડાથી ઉપરા છાપરી જોર જોર થી ઘા કરી દીપડા માથું વાઢી નાખી કાનાને ઓઢણીના પાલવે બાંધી બચાવી લીધો,એટલી વારમાં આજુબાજુ વાડી વાળા લોકોએ કુવાના કોષ દોરડા વળે બહાર કાઢ્યા.દીપડાના બે ટુકડા સાથેજ.
બીજે દિવસે ગામના લોકો સરપંચ સૌ વાડીએ જશી નું સન્નમાન કર્યું જશી ની બહાદુરી ના ગુણગાન ગવાયા જશી એ કહ્યું એ આ મારો ભાઈ દેશનો ભાર છે, મારા બાપાએ એને પોતાની જેમ દેશ સેવા માં જોડાવવા વચન આપ્યું છે અને એ બની રહેશે.અમારા પરિવારનું વચન છે.
****************************

Read More

મેરુભાઈ ને બે દીકરી ભૂરી અને જશી મેરુભાઈ આર્મી મેંન હતા ખેતી કરતા દેશદાઝ ને કારણે આર્મી માં જોડાયા, ગામની સીમમાં વાડી હતી મોટી દીકરી ભુરી ને મેરુભાઈ ને આર્મી માજ એક યુવાન પસંદ કરી પરણ્યાવી કેમકે એમની બને દીકરીઓ માં વગર ની હતી પણ ભુરી હોશિયાર અને ચાલાક હતી એમણે મેરુભાઈ પાસે જીદ કરી મેરુભાઈ ના બીજા લગ્ન કરી લેવા તેમજ જશી ને ભણાવવી અને ભાઈ ની આશા રાખી, આમ અબઘડિયા મેરુભાઈ ના લગ્ન થયા અને પછી ભુરી પણ પરણી ગઈ.
દિવસો જતા મેરુભાઈ આર્મી માંથી રજા મેળવી અવાર નવાર વાડીએ આવતા બને દીકરીઓ ની આશા ફળી મેરુભાઈ ને ત્યાં પારણું બધાયું દીકરીઓને આનંદ પાર નારહ્યોં.મેરુભાઈ ની પત્ની નવી હતી છતાં બને દીકરીઓ ને મમતા નું ઘર હતું. મેરુભાઈ દીકરાનું નામ કાનો પાડયું અને ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે કાનને મારી જેમ દેશ સેવા માં આર્મી માં જોડવો. જોતજોતામાં કાનો બે વર્ષ નો થયો.જશી પણ 14 વર્ષ ની થઈ ભણવાનું સાથે વાડીએ માં દીકરી આખો દિવસ ખેત મજૂરી કરે એક દિવસ સાંજે જશી અને તેની માં વાડીમાં લીલો ચારો ઘરના ગાય ભેંસ માટે લેવા સાથે ગયા,કાનો ઘરના આંગણે ખાટલા સૂતો હતો.મા,દિકરી ચારા ના પોટલાં લઈ ઘર તરફ આવવા નીકળી ત્યાં બાજુની વાડી માટે કોઈએ બૂમ પાડી એ જશી આ તરફ દીપડા એ દેખા દીધા છે જાળવજો, જશી અને એની માં ગભરાયા અને જલ્દી ચાલ પકડી ઘર થોડુ દૂર હતું ત્યાં જશી ઘર પાસે દીપડા ને દેખ્યો ચારા નો પોટલો ફેંકી દાતરડા સાથે દોટ મૂકી અને સાવજ ની જેમ ચીસ પાડી એલા જીવતો નહિ મુકું જો મારા ભાઈ ને કહી થયું તો,દીપડો એકાએક કાના ને લઈ ભાગ્યો પણ અને જશી ની ત્રાડ એ સાંભળતા મોઢામાં કાના ને ઓઢેલ ચાદર સાથે લઈ ભાગ્યો એવામાં એ દોટમાં એ વાડીના ખુલ્લા કૂવામાં ખાબક્યો,જશી પણ હરણફાળે કુવા માં તેની પાછળ ખાબકી દીપડા સાથે ખૂબ જપા જપી થઈ પોતે લોહી લુહાણ થઈ કાના ને એના મોઢા માંથી લઈ દાંતરડાથી ઉપરા છાપરી જોર જોર થી ઘા કરી દીપડા માથું વાઢી નાખી કાનાને ઓઢણીના પાલવે બાંધી બચાવી લીધો,એટલી વારમાં આજુબાજુ વાડી વાળા લોકોએ કુવાના કોષ દોરડા વળે બહાર કાઢ્યા.દીપડાના બે ટુકડા સાથેજ.
બીજે દિવસે ગામના લોકો સરપંચ સૌ વાડીએ જશી નું સન્નમાન કર્યું જશી ની બહાદુરી ના ગુણગાન ગવાયા જશી એ કહ્યું એ આ મારો ભાઈ દેશનો ભાર છે, મારા બાપાએ એને પોતાની જેમ દેશ સેવા માં જોડાવવા વચન આપ્યું છે અને એ બની રહેશે.અમારા પરિવારનું વચન છે.
****************************

Read More

આપણો સાહિત્ય વારસો જાણીતા લેખકો

આજે સંગીત દિવસ ની શુભેચ્છાઓ

આજે સંગીત દિવસ ની શુભેચ્છાઓ

" વડલો"
બાપુજી, રોજની જેમ જ ઘરની પાછળ આવેલાં વડલા નીચે બેઠાં- બેઠાં મલકતાં હતાં. દીકરાની વહુઓ તો ઘણી વાર હસતાં-હસતાં કહેતી પણ ખરા કે આ તો અમારાં "વડસાસુ" છે. બાપુજીની કોણ જાણે કેટલી અને કેવી લાગણી આ વડ સાથે જોડાયેલી હશે કોને ખબર પણ બાપુજીને વડ સિવાય ક્યાંય ચેન જ ન પડે. આમ પણ ઘર તો મીણામાનાં ગયા પછી બંને રીતે ખખડી ગયું હતું! સવારનાં વડની ચીરીનાં દાતણથી લઈ, વડલા નીચે મુકેલ છીપર પર નાહવાનું, વડલા નીચે જ રોજ જમવાનું અને રાતે એકાદ બાળકને સાથે લઈ પોતાનો ઢોલિયો ઢાળીને સુવાનું પણ ત્યાં જ!
દાદાજી અને વડલો આમ પણ સરખાં-વસ્તારથી લઈને વડવાઈ સુધી અને આપવાથી લઈને સ્થિતપ્રજ્ઞતા સુધી. દસ વર્ષથી બધાં જ કહેતાં કે ભગત હવે દીકરા ભેગાં નવા મકાને રહેવા જતા રહો. આ ઘર તો ગમે ત્યારે પડી જશે. " હવે તો આ ઘર પણ ગમે ત્યારે પડી જવાનું તો એ ઘરની તો શું વાત કરવી", એમ કહી બાપુજી ખડ-ખડ હસી પડતા.
ઘણીવાર સરપંચ તેને પૂછતાં કે, " ભગત એકનાં એક વડલે તમને હું ૩૦ વર્ષથી જોઉં છું. તમે આનાથી કંટાળી નથી જતાં?" " તમે કોઈ પૈસાથી કંટાળો છો?", કહી બાપુજીએ તેની બોલતી બંધ કરી દીધેલી.
આજ સવારથી બાપુજી બેચેન હતાં. આવું તો મીણામા ગુજરી ગયા ત્યારે કે તેમનાં દીકરાઓ નવા ઘરે રહેવા જતા રહ્યા હતા ત્યારે કે તેઓ બાપુજીને ક્યારેય અમારી સાથે રહેવા આવી જાઓ એવું કહેવા નહોતા આવ્યા તો પણ નહોતું થયી. સતત અને સખત અજંપો! સવારથી જ સતત ગામનાં લોકો વાવાજોડાની વાતો કરી રહ્યાં હતાં. બધાને એ ચિંતા હતી કે ભગતનું ઘર પડી જશે. કેટલાક લોકોએ તો કહ્યું પણ ખરાં પણ ભગતે જરાય ધ્યાન દીધું નહીં. " બહારનું વાવાજોડું હવે મને નોધારો નહીં બનાવી શકે", એમ કહી ભગત હસ્યા.

ધીરે- ધીરે પવને વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. બધાં સૌ-સૌનાં ઘર ભેગા થયાં. બધાં બારણાઓ ટપોટપ બંધ થવા લાગ્યા. ભગતના ઘર પર આવતાં પવનની આડે વડલો પર્વત થઈને ઉભો હતો. અડધી રાતે પવન વિનાશક રૂપ ધારણ કરી ચુક્યો હતો. છોકરાઓ આવીને બાપુજીને ઘરે આવવાનું કહી ચૂક્યાં હતાં પણ તેઓ માન્યા નહીં. વહેલી સવારે ઉઠીને બધાએ જોયું તો જમીનદોસ્ત થયેલો વડલો બાજુમાં સૂતેલા બાપુજીની આંખમાં સ્થિર થઈ ગયો હતો.

-કનાલા ધર્મેન્દ્ર અરજણભાઈ
સાવરકુંડલા
મો.નં. ૯૯૯૮૩૨૦૦૪૫

Read More

આવું પણ થાય આજકાલ લોકો બેન્ક બંડલ બેન્ક દ્વારા બાંધેલ પર વિશ્વાસ કરી લઈ લે છે ત્યારે ઘણી વાર પોતાને સહન કરવાનું હોય છે, આ Rs 200.નું 100 નોટ્સ બન્ડલ છે પણ વચ્ચે Rs 10 ચાર નોટ્સ નીકળી બેંક દ્વારા સ્લીપ સાથે લેનારને Rs 760 ઓછા નીકળ્યા ત્યારે હવે વિશ્વાસે લેવા કરતા ત્યાંજ ગણી નોટ્સ જોઈ પછીજ કાઉન્ટર છોડવું..

Read More
epost thumb

ગુજરાત ની ગરમીમાં લોકો સાથે સૂરજને વિનીતિ

આજના 5મી જૂન વિશ્વ પ્રયાયવર્ણ દિવસ ની શુભેચ્છાઓ

*मुबारक हो आपको खुदा की दी यह जिंदगी, खुशियों से भरी रहे आपकी यह जिंदगी, गम का साया कभी आप पर ना आए, दुआ है यह हमारी आप सदा यूं ही मुस्कुराएं*

परिवार की तरफ से आप सभी बिरादर भाइयों, बहनों को परिवार सह को तहे दिल से ईदुल फितर ( ईद) की हार्दिक शुभकामनाएँ।*

? *ईद उल फ़ित्र मुबारक* ?

Read More