બહું બધું તો નહીં પરંતુ નલકથાઓ, કવિતાઓ, શાયરી, સુવિચારો લખું છું. ફેસબુક પર પેજ ચલાવું છું અને યુટ્યૂબ પર મારી ચેનલ છે. જ્યાં હું કંઈક ને કંઈક નવું લાવતો રહું છું. હા આપની પણ ઈચ્છા હોય મારી યુટ્યુબ ચેનલની મુલાકાત લેવાની તો યુટ્યુબ પર સર્ચ કરો "jaydip bharoliya". એકવાર ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પણ મળી જજો. dear_jayu. અરે ફેસબુક પર પણ છું. "jaydip bharoliya"...આટલું બસ છે.

  • (59)
  • 1.4k
  • (44)
  • 1.3k
  • (42)
  • 1.5k
  • (46)
  • 1.4k
  • (41)
  • 1.5k
  • (46)
  • 1.5k
  • (45)
  • 1.4k
  • (46)
  • 1.5k
  • (29)
  • 1.3k
  • (34)
  • 1.5k