सांन्य... भाग १० - अंतिम भाग

by Harshad Molishree in Marathi Thriller

"मला विश्वास होता की येशील तू, विश्वास होता मला"..... अपूर्व (हसत हसत म्हणाला) "घे मग आलो".... शुभम "तुला ना एक किस्सा सांगतो".... "एकना समूनद्रा मध्ये मासा होता माहीत नाही का पण त्याला ना समूनद्रा च्या बाहेरची दुनिया बघायची खूप ...Read More