દ્રષ્ટિકોણ - ચિંતા કે શંકા

by Kinjal Patel in Gujarati Humour stories

આજે ફરીથી મને ઑફિસથી આવતા મોડું થઈ ગયું અને હજી રસ્તામાંથી શાકભાજી પણ લેતા જવાનું હતું. કેટલું પણ વ્યવસ્થિત રાખવાની કોશિશ કરું ગડબડ થઈ જ જતી અને કામ પણ ઓછું ના થતું.ફટાફટ શાકભાજી લીધા અને હું ઘર તરફ ચાલવા ...Read More