Saany - 8 by Harshad Molishree in Marathi Thriller PDF

सांन्य... भाग ८

by Harshad Molishree in Marathi Thriller

शुभम ला काहीच कळत नव्हतं की काय चालय.... "सर जर अपूर्व किलर आहे तर मग आता अपहरण कोणी केलं, अपूर्व तर आपल्या समोर होता"..... अजिंक्य "तेच तर कळत नाहीये अजिंक्य हे झालं कसं".... शुभम शुभम च्या मनात हा विचार ...Read More