Saany - 5 by Harshad Molishree in Marathi Thriller PDF

सांन्य... भाग ५

by Harshad Molishree in Marathi Thriller

अध्याय तिसरा... ओळख शुभम पटकन जाऊन गाडीत बसला आणि घरातून निघाला, राजश्री त्याला मागून हाक मारत होती पण शुभम ने काही ऐकलं नाही... गाडी चालवताना शुभम ने अजिंक्य ला फोन केला.….. "अजिंक्य माझा personal नंबर वर शेवटचा फोन कोणाचा ...Read More