ઘરઆંગણે વન ઇન્દ્રોડા પાર્ક ગાંધીનગર

by SUNIL ANJARIA Matrubharti Verified in Gujarati Travel stories

ગાંધીનગર પાસે નવા ગિફ્ટસિટી રોડ પર ઇન્દ્રોડા નેચર પાર્કની મુલાકાત લીધી. હું 20 વર્ષ બાદ ફરીથી ગયો અને જોયું કે સાવ જ નવો થઈ ગયો છે. તે વખતે તો એક અજગર, બે ચાર હરણ અને હરવા ફરવા માટે જંગલ ...Read More