મારી ઉમર અત્યારે 55 વર્ષ છે . મે લેખન કાર્ય ની શરૂઆત લગભગ 2 વર્ષ પહેલા કરેલ છે, મે આ 2 વર્ષ દરમિયાન મારૂ પ્રથમ પુસ્તક “ચમકાવો 32 સ્ટાર્સ” રજુ કરેલ છે. મારી ઈચ્છા જીવનની અંતિમ ક્ષણો સુધી સાહિત્ય સેવાની સાથે પ્રભુ કૃપા થી સંકળાયેલ રહેવાની છે. હું આશા રાખું છું કે લોકો ને મારૂ લખાણ ગમશે અને દરેક નો સાથ સહકાર મને પુરતો મળી રહેશે. સૌનો આભાર સાથ.બિપિન ઈશ્વરલાલ ભોજાણી For Contact: bhojanibipin@yahoo.in