મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (32)
  • 756
  • (38)
  • 774
  • (29)
  • 700
  • (34)
  • 744
  • (35)
  • 698
  • (36)
  • 812
  • (38)
  • 882
  • (35)
  • 846
  • (43)
  • 1.4k
  • (68)
  • 2.7k