હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (19)
  • 764
  • (22)
  • 916
  • (17)
  • 740
  • (18)
  • 840
  • (19)
  • 2.6k
  • (17)
  • 1.1k
  • 547
  • (41)
  • 1.4k